วิดีโอ เอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม

Expo-Log  [2-2]

Expo-Log  [2-2]

Advertisements

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

 

ถ้ากำหนดให้      a = 1  และ x เป็นจำนวนจริงใดแล้วจะได้
ax         =          1x         =          1ข้อสังเกต

  • ไม่ว่า x จะเป็นจำนวนจริงใด ๆ ก็ตาม 1x ก็ยังคงเท่ากับ 1 เสมอ  ดังนั้นจึงไม่น่าสนใจ  เนื่องจาก  เราทราบว่ามันเป็นอะไรแน่ ๆ อยู่แล้ว
  • เรายังไม่ทราบนะว่า  เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนจริงบวกยกเว้น 1  และเลขชี้กำลังเป็นจำนวนจริงใด ๆ แสดงว่าเราจะต้องสนใจศึกษาเลขยกกำลังลักษณะนี้เป็นพิเศษ