กฏที่ควรรู้เกี่ยวกับลอการิทึม

1) «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msub»«mi»log«/mi»«mi»a«/mi»«/msub»«mn»1«/mn»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mn»0«/mn»«/math»
2) «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msub»«mi»log«/mi»«mi»a«/mi»«/msub»«mi»a«/mi»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mn»1«/mn»«/math»
3) «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msub»«mi»log«/mi»«mi»a«/mi»«/msub»«mo»(«/mo»«mi»mn«/mi»«mo»)«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«msub»«mi»log«/mi»«mi»a«/mi»«/msub»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»m«/mi»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»+«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«msub»«mi»log«/mi»«mi»a«/mi»«/msub»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»n«/mi»«/math»
4) «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msub»«mi»log«/mi»«mi»a«/mi»«/msub»«mfenced»«mfrac»«mi»m«/mi»«mi»n«/mi»«/mfrac»«/mfenced»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«msub»«mi»log«/mi»«mi»a«/mi»«/msub»«mi»m«/mi»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»-«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«msub»«mi»log«/mi»«mi»a«/mi»«/msub»«mi»n«/mi»«/math»
5) «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msub»«mi»log«/mi»«msup»«mi»a«/mi»«mi»b«/mi»«/msup»«/msub»«msup»«mi»c«/mi»«mi»d«/mi»«/msup»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mfrac»«mi»d«/mi»«mi»b«/mi»«/mfrac»«msub»«mi»log«/mi»«mi»a«/mi»«/msub»«mi»c«/mi»«/math»
6) «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msup»«mi»m«/mi»«mrow»«msub»«mi»log«/mi»«mi»a«/mi»«/msub»«mi»n«/mi»«/mrow»«/msup»«mo»=«/mo»«msup»«mi»n«/mi»«mrow»«msub»«mi»log«/mi»«mi»a«/mi»«/msub»«mi»m«/mi»«/mrow»«/msup»«/math»
7) «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msup»«mi»a«/mi»«mrow»«msub»«mi»log«/mi»«mi»a«/mi»«/msub»«mi»n«/mi»«/mrow»«/msup»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»n«/mi»«/math»
8) «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msub»«mi»log«/mi»«mi»a«/mi»«/msub»«mi»b«/mi»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mfrac»«mrow»«msub»«mi»log«/mi»«mi»c«/mi»«/msub»«mi»b«/mi»«/mrow»«mrow»«msub»«mi»log«/mi»«mi»c«/mi»«/msub»«mi»a«/mi»«/mrow»«/mfrac»«mo»=«/mo»«mfrac»«mn»1«/mn»«mrow»«msub»«mi»log«/mi»«mi»b«/mi»«/msub»«mi»a«/mi»«/mrow»«/mfrac»«/math»

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: